Consulta l'estudi d'integració paisagística del 
PRI-M-57 i participa

Consulta

T'ajudem a regularitzar la teua situació en la Marjaleria

Després de l'aprovació del Pla General Estructural i del Pla d'Ordenació Detallat de la Ciutat de Castelló de la Plana, la ciutadania de la Marjaleria ja pot regularitzar els seus habitatges i obtindre la llicència d'ocupació per a poder vendre, llogar, hipotecar, deixar en herència o sol·licitar una assegurança amb totes les garanties. L'ajuntament de Castelló ha preparat un full de ruta perquè els habitatges tant en sòl urbà com en sòl no urbanitzable puguen legalitzar-se, una vegada complisquen els requisits legals establits​.

Marjaleria

La Marjaleria és part de la nostra identitat, una zona molt singular de la ciutat de Castelló de la Plana que respira vida. La protecció i legalització dels seus habitatges és una qüestió llargament demandada pels veïns i veïnes que, per fi, el nou Pla General Estructural i el Pla d'Ordenació Detallat aborda per a aportar solucions. Aquest marc normatiu traça el camí a seguir perquè els propietaris puguen obtindre la llicència de primera ocupació dels seus habitatges i disposar de tots els serveis urbanístics.

Passos a seguir

Sol urbà

(Habitatges construïts abans del 20 d'agost de 2014)
  • Pla de Reforma Interior (PRI)
  • Urbanitzar la zona i dotar-la de serveis
  • Cèdula d'Habitabilitat
  • Alta llum, aigua i altres serveis
Vull saber més

Sol no urbanitzable

(Habitatges construïts abans del 20 d'agost de 2014)
  • Pla de Minimització d'Impacte
  • Urbanitzar la zona i dotar-la de serveis
  • Cèdula d'Habitabilitat
  • Alta llum, aigua i altres serveis
Vull saber més

On acudir?

L'Ajuntament de Castelló de la Plana resoldrà tots els dubtes y consultes per a la regularització dels habitatges de la Marjalería en l'Oficina d'Informació Urbanística de Quatre Cantons i la Tinença d'Alcaldia del Grau de Castelló de la Plana que es troba en el Passeig Buenavista 28.

Perquè us atenguen haureu de sol·licitar cita en

Cita prèvia Ajuntament de Castelló  de la Plana

Beneficis

La regularització dels habitatges de la Marjaleria, una vegada complits els tràmits administratius, aportarà innombrables beneficis als seus propietaris i propietàries:

Tranquil·litat

en assegurar-te la legalitat de la casa amb totes les garanties de la legislació vigent

Deixar-la en herència

i que no es perda aqueix patrimoni que tant ha costat construir

Possibilitat de llogar-la

o vendre-la pel seu valor real

Hipotecar-la

en cas de necessitat per a sol·licitar un préstec

Obtindre llicència d'ocupació

per poder donar d'alta els serveis necessaris

Reunions informatives

ca